Om utbildningen

Vi lever i ett föränderligt samhälle där digitaliseringen får en allt större betydelse i vår vardag. Faktum är att alla samhällets sektorer är berörda och utmanas. Vi ser en framväxt av nya företag som effektiv drar nytta av de digitaliseringens möjligheter utmanar och förändrar grunderna för de flesta organisationer och myndigheters arbetssätt. Vi ser hur den så kallade gig- och delningsekonomin (AirBnb, Karma, Voi) växer och utvecklas. Där är den digitala plattformen en central organiserande princip som i grunden förändrar förutsättningarna för värdeskapande.

En central kompetens i denna digitala förvandling är förståelsen av informationsteknik (IT) både som teknik och dess roll som social och kulturell aktör i samhället. Tillsammans med förståelsen för hur organisationer och företag ekonomiskt fungerar, ges du förutsättningar att bygga en trygg grund för att utvecklas i ett brett spektra av yrkesroller. Behovet av personer med kompetens inom både IT och ekonomi är stort och fortsätter växa.

Utbildningsprogrammet IT och ekonomi är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram. Programmet kombinerar dessa båda ämnen med ett fokus att generera kunskaper, färdigheter och en förståelse för samspelet mellan IT och ekonomi i organisationer.

Utbildningen bygger på utmaningsbaserat lärande. Som student kommer du få arbeta med globala och nationella utmaningar som den digitala transformationen har kommit att medföra för både privata och publika företag och organisationer. Grunden för utmaningsbaserat lärande är samspelet mellan teori och praktik där du som student kommer möta olika utmaningar i form av studentprojekt både i grupp och individuellt. En stor tyngdpunkt av programmet ligger i att utveckla kritiskt reflekterande individer som kan arbeta som förändringsagenter både inom organisationer men även som egenföretagare.

Första året

År ett har ett fokus på grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, organisation och ledarskap. Detta kombineras med hur datorbaserade informationssystem utvecklas och används.

Andra året

Under år två utvecklar du kunskaper om hur IT möjliggör innovation och entreprenörskap samt hur IT kan användas för att förbättra verksamheter. Du lär dig om hur detta kan appliceras i relation till affärsmodellinnovation men även om etiska aspekter i mötet mellan IT och människa.

Tredje året

Under sista året finns möjlighet för utlandsstudier och du som student har möjlighet att specialisera dig genom valbara kurser. Andra delen av år tre består av vetenskaplig metod samt det slutgiltiga examensarbetet. Programmet har en stark koppling till näringslivet och under hela utbildningen möter du gästföreläsare.

Utbildningen förbereder studenter för en karriär inom verksamhets- och affärsutveckling. Givet denna karriärutsikt så skapar programmet en plattform att arbeta som förändringsagent inom organisationer och i yrkesroller som exempelvis projektledare, controllers, systemutvecklare, systemförvaltare, konsulter, IT-strateger eller BI-analytiker. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor. Du kan också arbeta som egenföretagare där programmet ger kunskaper att utveckla egna affärsidéer i relation till dagens digitala transformering av samhället.

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

En utbildning som känns mitt i prick

Andrea Lukacs läser första året på kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö universitet. Hon trivs som fisken i vattnet. Det var en ren slump att hon hittade programmet när hon surfade runt på universitetets webbplats.

En utbildning som känns mitt i prick

Andrea Lukacs läser första året på kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö universitet. Hon trivs som fisken i vattnet. Det var en ren slump att hon hittade programmet när hon surfade runt på universitetets webbplats.

Varför sökte du dig till Malmö universitet?

– Jag vill gärna gå en utbildning som passar mina intressen men som också leder till jobb. Jag har alltid varit intresserad av ekonomi. När jag läste om utbildningen kändes det som kombinationen av it och ekonomi passade mig, säger hon.

Andre Lukacs bor utanför Malmö, så universitetet ligger bra till även om det var själva innehållet i utbildningen som lockade henne. Hon flyttade till Sverige från Ungern tillsammans med sin pojkvän.
– Med tanke på den snabba digitala utvecklingen, så tror jag starkt på att ha kunskap inom båda de här områdena. Jag tror att den här kompetensen är eftertraktad i arbetslivet, säger hon.

Vad tycker du om utbildningen?

Utbildningen varvar hela tiden teorin i olika praktiska moment vilket tilltalar Andrea.
– Jag tycker mycket om alla workshops och labbar där vi får arbeta med intressanta uppgifter och analyser av verkliga företag och organisationer. Vi lär oss mycket av dessa realistiska moment som för oss närmare det vi kommer att syssla med i framtiden.

Andrea ser utbildningen som ett heltidsjobb.
– Det är ett roligt ämne. Jag har man och barn och två hundar, så jag försöker vara disciplinerad med studierna. Kör det ihop sig inför en tenta, så pluggar jag på nätterna. Jag har som vana att alltid komma förberedd till föreläsningar, det hjälper mycket.

Hur ser du på framtiden?

Andrea läser första året på en treårig utbildning vilket gör att hon inte funderat så mycket på vad för sorts jobb hon vill ha. Sitt framtida jobb ser hon som en nödvändig länk mellan olika världar.
– Vi kommer att komma ut i arbetslivet med kunskap både om affärssystem men också i hur man programmerar. Vi kan förstå både ekonomer och IT-specialister och sätta oss in i saker på ett bra sätt. Dessutom arbetar vi mycket i grupparbeten vilket är väldigt lärorikt för framtiden. Det är viktigt att känna sig som en del i gruppen och det är inte alltid så lätt när man har många viljor att ta hänsyn till, säger hon. 

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se