Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursens syfte är att utveckla grundläggande förståelse av kundnära fastighetsförvaltning.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 +1a2.

Se även under rubriken Övrigt nedan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om

resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt