Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 27 mars 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen synliggörs och bearbetas olika definitioner och former av kvalitet och kvalitetsarbete i praktiken. Förskollärarens ansvar att utvärdera och utveckla en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet diskuteras i förhållande till dokumentation, bedömning och samverkan mellan hem, förskola och andra aktörer.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO217A Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt