Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika religionsvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv på synd, smuts och smärta. Utgångspunkt tas i förståelsen och konstruktionen av begreppen synd, smuts och smärta där olika religiösa traditioners föreställningar och praktiker kopplade till dessa begrepp diskuteras och analyseras. Utifrån begreppen synd, smuts och smärta undersöks religionsvetenskapligt och kulturhistoriskt viktiga föreställningar om fenomen som renhet/orenhet, olydnad, skuld, skam och utanförskap samt praktiker kopplade exempelvis till straff, martyrskap, självspäkning, initiationsriter och offer.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).