Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
31 augusti 2020 - 8 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Introduktion i kreativa metoder, typografi, grafisk design och digitala verktyg. Stor vikt läggs vid att studenterna skall se disciplin som ett kreativt verktyg och lära sig att portionera sin tid, samarbeta och utnyttja möjligheterna på skolan och i ateljén. Kursen examineras genom en pedagogisk portfolio, ger därmed studenterna en introduktion till vanan att dokumentera och presentera sina arbeten.

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se