Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
12 december 2022 - 13 januari 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt