Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till programmet Grafisk Design(KGGRD) och godkända resultat i samtliga kurser som ingår i programmet Grafisk design på termin 1 och 2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt