Om kursen

I kursen utvecklar studenten grundläggande kunskap och förståelse för olika medieteknologier, medieproduktioner och medieproduktionsprocesser, inklusive anpassning till olika plattformar, kanaler och användare. Vidare utvecklar studenten färdighet att tillämpa grundläggande metoder och tekniker för produktion av media från original till slutprodukt/tjänst

Denna kurs ges som del av program:

Medieteknik: Media management, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt