Om kursen

Kursen ger studenten en systematisk introduktion till olika designmetoder som används vid webbdesign och -utveckling. Med hjälp av föreläsningar, arbetsseminarier och projektarbete får studenten möjlighet att lära sig om och praktiskt använda ett flertal designmetoder, -verktyg och -tekniker.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

20hp sammanlagt, från kurserna Digital design och utveckling I och II och III.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt