Om kursen

Kursen syftar till att studenten konstruerar och bygger en produkt samt utvecklar fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i projekt där deltagarna besitter olika kompetenser.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MA209A Analys A (2102)

MT106A Mekanik, statik (2101)

MT155A 3D CAD, (1801)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt