Om kursen

Kursen utvecklar studentens kunnande om hur urban ekologi och stadens tekniska system tillsammans kan skapa förbättrad resurshantering, reducera miljöproblem och förbättra invånarnas hälsa och välmående. Den grundläggande kunskapen i urban ekologi används som verktyg för att analysera olika nu- och framtida urbana utmaningar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet.

Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se