Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper i psykologi, gruppdynamiska processer och hälso- och sjukvårdsorganisation i relation till ledarskap och handledning för att kunna leda det patientnära omvårdnadsarbetet.

Innehållet i kursen är fördelat på två delkurser. I delkursen 1 ingår vårdens sex kärnkompetenser, ledarskaps- och organisationsteorier inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, författningskunskap, gruppsykologi, kommunikation och konflikthantering. I delkurs 2 behandlas grupprocesser i relation till handledning.

Kursen består av 2 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna OM111B och OM112A är godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt