Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 mars 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

IInnehållet i kursen är fördelat på två delkurser. I den första delkursen behandlas ledarskaps- och organisationsteorier inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, gruppsykologi, kommunikation samt konflikthantering. I delkursen ingår följande kärnkompetenser: förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, personcentrerad vård samt samverkan i team. I den andra delkursen behandlas grupprocesser i relation till handledning.

Kursen består av 2 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna OM111B och OM112A är godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av näst-kommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt