Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 5/A5.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter respektive delkurs och återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt