Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att introducera studenten i socialt arbete som akademiskt och professionellt fält. Dessutom är syftet att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om samhälleliga förhållanden samt individers och gruppers livsvillkor av relevans för praktiskt socialt arbete på global och lokal nivå.

Kursen består av 4 delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt