Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
21 februari 2022 - 25 mars 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
20 februari 2023 - 24 mars 2023
Malmö dagtid 100%
18 februari 2024 - 22 mars 2024
Malmö dagtid 100%
7 oktober 2024 - 1 november 2024

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt