Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 19 februari 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Behörighet

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A samt godkända kurser motsvarande minst 110 högskolepoäng från termin 1-5 i programmet. Dessa skall inkludera delkurs 2, 10 hp, i kurs SC141C.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt