Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i företags ekonomistyrning, med inriktning mot transportföretag.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande begrepp, modeller och metoder inom ekonomistyrning, ekonomistyrningens bakgrund, syften och funktioner samt budgetering, kalkylering och investeringsbedömning.

Behörighet

Behörighetskrav

TR135A Extern redovisning, 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon USstudent@mau.se