Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om strategisk kommunikation och förmåga att anpassa information till skilda målgrupper. Studenten ska också utveckla kunskap om och förståelse av olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder kan påverka kommunikationsstil och därmed affärsrelationer, förhandlingar och yrkeslivets umgängesformer, rekrytering och ledarskap regionalt, nationellt och globalt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier och begrepp om strategisk kommunikation, socioekonomiska och kulturella faktorers betydelse för beslutsfattande och management. Kursen omfattar ett mindre fältarbete som genomförs i grupp samt färdighetstränande övningar och avslutas med en individuell examinationsuppgift.

Behörighet

Behörighetskrav

Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet förtagsekonomi där kursen TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, skall ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt