Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i marknadsföring och Service Management med fokus på transportbranschen. Kursen syftar även till att studenten fördjupar sitt akademiska förhållningssätt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom marknadsföring och Service Management. Kursen behandlar också metoder för ett fördjupat akademiskt förhållnings- och tillvägagångssätt samt akademiskt skrivande.

Behörighet

Behörighetskrav

TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7,5 hp alternativt TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp

TR129A Transportlogistik I 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt