Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i marknadsföring och Service Management med fokus på transportbranschen. Kursen syftar även till att studenten fördjupar sitt akademiska förhållningssätt.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7,5 hp alternativt TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp

TR129A Transportlogistik I 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se