Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Tandläkarutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Den studerande ska vara godkänd på kurs TV102Y, samt ha godkänt resultat på provmoment 2303 Portfolio 12,5 hp från kurs TV103Y.

Om mer än 1 år förflutit sedan provmomentet portfolio från terminskurs 2 och 3 godkänts krävs en individuell studieplan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt