Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Tandhygienistutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till terminskurs 4 ska samtliga provmoment från kurs TV332A vara godkända och studenten ska ha godkänd portfolio (15 hp) provkod 2401, från kurs TV333A. Om mer än 2 år förflutit sedan provmomentet Portfolio från kurs TV333A godkänts krävs en individuell studieplan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

studadm.od@mau.se