Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 75%
13 mars 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Yrkeslärarutbildning Yrkeslärarutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV213D Utveckling, lärande och specialpedagogik (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt