Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö eftermiddag 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursen ges med uppehåll under juli.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV252B Skolväsendets styrdokument och grundläggande didaktik (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt