Kurs inom program, Avancerad nivå
6 hp
Malmö dagtid 100%
28 februari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Yrkeslärarutbildning Yrkeslärarutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU222D Verksamhetsförlagd utbildning II (godkänd)

Eller motsvarande.

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt