Fakta

Kontaktperson:
Gunnar Krantz
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Gunnar Krantz
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

De tecknade serierna låter sig inte infångas av enkla definitioner. Frågan om seriedefinitionen har bidragit till akademisering av ämnet och det finns i dag en samsyn att den tecknade serien uppstod under förra halvan av 1800-talet i Schweiz, i författaren och konstnären Rodolphe Töpffer's verk – "literatures en estampes" (ung. grafisk litteratur). Töpffers självpublicerade berättelser anses inte bara utgöra startpunkten för konstformen, utan även för dess teoribildning, då han själv reflekterade över sin innovation i två självpublicerade essäer. Litteraturen om Töpffer är idag tämligen omfattande, men påfallande i denna är den ofta vaga beskrivningen av autografin – den metod som var förutsättningen för mångfaldigandet av hans berättelser och som vid närmare granskning visar sig vara överföringslitografi (eller transferlitografi). Metoden innefattar svart tusch och stålstiftpenna, vilket är anmärkningsvärt då detta fortfarande anses vara branschstandard inom tecknade serier. Denna normering av ett estetiskt uttryck, utifrån en tryckteknik, har hittills inte problematiserats tillräckligt.

Syfte

Syftet med projekt är att i praktiken pröva autografin och genom utforskande framställningar, med hjälp av både gammal och ny teknik, jämföra denna med den samtida trycktekniken risografi – ett slags duplikator som utmanar digitaliseringen av visuella berättelser.

Mål

Projektets mål är att framställa en rad prototyper av seriepublikationer och grafiska arbeten utifrån Töpffers autografiska metod på stenlitografisk tryckpress, för att pröva och dokumentera tekniken och sätta den i relation till dagens praktiker och forskning. I projektet kommer även motsvarande prototyper framställas utifrån risografens förutsättningar.

Resultaten kommer sedan att analyseras och jämföras och slutligen mynna ut i framställningen av ett mer omfattande verk – en grafisk roman – där erfarenheter och vunna kunskaper i prövas i praktiken.