Fakta

Finansiär:
  • Forte – Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd
Ansvarig vid Mau:
Matilda Svensson Chowdhury
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Niklas Altermark: Lunds universitet - Projektledare
Projektperiod:
01 september 2019 - 31 mars 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Det här projektet syftar till att förstå den förväntade livslängden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som en politisk fråga. Trots att det har kommit rapporter om att människor i den här gruppen dör till följd av misstag inom vård- och omsorg och trots att vårdvetenskaplig forskning visar att glappet mellan livslängden hos funktionshindrade och resten av befolkningen delvis har sociala förklaringar, har varken den funktionshinderpolitiska offentliga debatten eller forskningen i Sverige närmat sig livslängd från ett socialt och politiskt perspektiv.

Projektet bygger på tre delstudier:

  • Den första handlar om hur det stöd man får påverkar den förväntade livslängden, vilket är en tidigare outforskad fråga i den svenska kontexten.
  • Den andra spårar förändring och kontinuitet över tid gällande hur människor med intellektuella funktionsnedsättningar värderas.
  • Den tredje delstudien försöker kartlägga förekomsten av dödsfall som hade gått att förebygga, vilket är ett växande forskningsområde internationellt, men som har saknats i Sverige.

Tillsammans hjälper dessa studier oss att förstå förväntad livslängd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som en politisk fråga. Vi har formulerat det här projektet i dialog med företrädare för den svenska funktionsrättsrörelsen. Det faktum att dessa organisationer länge har efterfrågat forskning om detta ämnet visar att det inte bara finns ett viktigt forskningsgap att fylla, utan att det också är en central fråga för att mänskliga rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna förverkligas.