Fakta

Kontaktperson:
Anna Axén
Finansiär:
  • Blekinge Tekniska Högskola
Projektperiod:
04 mars 2022 - 01 december 2024

Om projektet

Ensamhet hos äldre kan ses som ett folkhälsoproblem med en ökad dödlighet, en sämre självskattad hälsa samt en ökad risk för depression. Ofta beskrivs ensamhet i termer av känslomässig-, existentiell- eller social ensamhet. Där social ensamhet avser brist på värdefulla sociala kontakter som ger en känsla av tillhörighet. När hälsan med åldern försämras minskar även antalet sociala kontakter.

Forskningsprojektet kommer att beskriva förekomsten av ensamhet och associerade sociala faktorer hos äldre som bor i ordinärt boende.