Fakta

Kontaktperson:
John H. S. Åberg
Finansiär:
 • Initieringsstöd Ribsbankens jubileumsfond
Ansvarig vid Mau:
John H. S. Åberg
Externa projektmedlemmar:
 • Edison Ziso – University of Adelaide
 • Obert Hodzi – University of Liverpool
 • Motolani Peltola – University of Tampere
 • Niall Duggan – University College Cork
 • Derick Becker – University of Nottingham Malaysia
 • Jacqueline Burns – University of California Irvine
 • Padmore Adusei Amoah - Lingnan University
 • Abel Alfred Kinyondo - University of Dar es Salaam
 • Ana Cristina Alves - Mohammed VI Polytechnic University
 • Stacey Links - Leiden University’s Institute for Area Studies (LIAS)
Projektperiod:
01 september 2023 - 30 november 2024

Projektbeskrivning

Africa-China Research Network (ACRN) är ett nybildat globalt akademiskt nätverk. ACRN avser anordna två workshops för att utveckla och stärka nätverket samt angripa ett aktuellt forskningsproblem: Hur kan vi förstå Afrikas plats i den nya globala ordningen som präglas av stormaktsrivalitet mellan USA, Kina och Ryssland, och hur agerar afrikanska stater och dess politiska elit i denna nya miljö?

Samtidigt som alla forskare genomför sina individuella forskningsprojekt avser vi att utveckla en analytisk modell som sammanfogar de olika forskningsprojekten i ljuset av frågor som berör afrikansk agens och beroendeförhållanden.