Fakta

Kontaktperson:
Hoai Anh Tran
Finansiär:
  • K2 Sveriges Nationell Centrum för Forskning och Utbildning om Kollektivtrafik
Ansvarig vid Mau:
Hoai Anh Tran
Affilierade:
  • Victoria Sjöstedt – SLU Alnarp
Samarbetspartners:
  • Malmö Stad
  • Skånetrafiken
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Då städer idag investerar allt mer i hållbar mobilitet och kollektivtrafik har betydelsen av transitrum som offentliga rum lyfts fram. Men vad är det egentligen som gör en transitplats livlig och behaglig? Vad behöver planerare och arkitekter tänka på, utöver kraven på tillgänglighet och trygghet, vid planering av attraktiva bytespunkter och busshållplatser?

Detta projekt adresserar dessa frågor genom en undersökning av utvalda bytespunkter och busshållplatser i Malmö. Forskningen förväntas bistå kommuner och kollektivtrafikleverantörer i arbetet med att utveckla busshållplatser och bytespunkter till trygga, behagliga och inkluderande transitrum för alla sociala grupper. Projektledare är Hoai Anh Tran från Malmö universitet. I projektet deltar också Victoria Sjöstedt från SLU Alnarp.