Fakta

Kontaktperson:
Reza Malekian
Finansiär:
  • J. Gust. Richert stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Reza Malekian
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 juni 2023 - 31 oktober 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Eftersom Sverige strävar efter nettonollutsläpp senast 2045 kommer innovativa lösningar med distribuerade energikällor att spela en viktig roll för att optimera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av energisystemen i framtiden kommer att vara hybridsystem, som förlitar sig på olika energityper. Med utvecklingen av Internet of Things-system och framsteg inom AI-teknik kommer integrationen av olika energityper att bli allt viktigare i framtida energisystem. Detta projekt syftar till att utveckla metoder för flermålsoptimering av hybridenergisystem i realtid. Vi kommer att undersöka den optimala integrationen av fjärrvärme och värmepumpar med hjälp av artificiell intelligens (särskilt maskininlärning) och gemensamma strukturer för att stödja hanteringen av hybrida energisystem med hänsyn till förtroende, integritet och användaraspekter.