Fakta

Kontaktperson:
Denis Music
Finansiär:
  • Mats Paulssons stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Denis Music
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Det finns många medicinska tillstånd där tidig upptäckt av sjukdom följt av lämpliga livsstilsinterventioner och behandling kan leda till ett längre, hälsosammare liv. Detta projekt kommer med hjälp av ett nytt instrument (sputtersystem) att systematisk utforska biosensorer, som spelar en viktig roll i den kliniska upptäckten av väteperoxidrelaterade sjukdomar som t ex Parkinsons och cancer. Forskningsplattformen omfattar arbete med multilagerstruktur med ytterligare nanostrukturering och är unik i sitt slag. Tidig diagnostik av dödliga sjukdomar har enorm betydelse för samhället och nyttoeffekten av projektets forskningsresultat är stort.