Fakta

Kontaktperson:
Stig Westerdahl
Finansiär:
  • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
  • Tore Browaldhs stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Stig Westerdahl
Samarbetspartners:
  • Amanda Curry Luleå Universitet
  • Tommy Sandström Luleå Universitet
Projektperiod:
01 december 2021 - 30 november 2024
Fakultet/institution:

Om projektet

Projektet studerar hur redovisningspraktiker kopplas samman med flyktingars vardag och betonar redovisningens sociala betydelse. Vi adresserar frågan: Vilken är redovisningens roll i flyktingars vardagsliv? Flyktingar kommer att "skuggas" i både stad och landsort med metoder som observation, konversation och studier av artefakter vilka sammantaget gör det möjligt att lyssna in, spåra artefakter i tid och rum och identifiera de redovisningspraktiker som flyktingar möter.

Studien kan belysa hur redovisningspraktiker formas och samtidigt djuploda hur teknikerna påverkar vardagslivet. Ett redovisningsfokus på migration kan därmed synliggöra sociala frågor relevanta för migrationen.