Fakta

Kontaktperson:
Sara Leckner
Finansiär:
 • Vinnova (UDI Steg 3)
Ansvarig vid Mau:
Sara Leckner
Samarbetspartners:
 • Akademiska partners:
 • RISE (projektledare)
 • Lunds universitet
 • Södertörns högskola
 • Industripartners:
 • Bumbee Labs
 • HI3G Access
 • iGrand.io
 • Interactive Advertising Bureau Sverige
 • Kantar Sifo
 • Mydata
 • Nordiska museet
 • Pinteg
 • Priva innovation
 • Region Stockholm
 • Sandvine
 • SEB
 • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
 • Swedma
 • Telia
Projektperiod:
01 februari 2022 - 31 augusti 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet Sjyst data! verkar i skärningspunkten mellan juridik, teknik och användare för att möta behovet av att utnyttja data på ett sätt som förenar användarens krav på tydlighet, transparens och integritet, med att skapa nytta för individer, företag och offentlig verksamhet.

Sjyst data! är ett samverkans- och innovationsprojekt kring dataskydd och integritet som involverar 20 partners från akademi och industri. Pågående projekt är steg 3 av projektet som startade 2014, och tidigare finansierats genom steg 1 och 2. Bakgrunden till projektet är digitaliseringens stora möjligheter och värden för samhället, men också de risker och hot som ökad digitalisering innebär. Detta medför behov av ökat stöd kring integritetsaspekter till företag och organisationer, liksom sätt att öka tilliten ur konsumenternas perspektiv.

För att Sverige ska kunna ta en ledande position inom datadrivna tjänster med integritet i fokus, behövs mer kunskap och utveckling inom området där projektet bidrar genom två primära insatser:

 1. Sjyst data!-labbet
  Etablering av ett multidisciplinärt, explorativt kunskapscenter med ett strukturerat innovationsstöd kring integritet och dataskydd till företag och organisationer med behov av specialistkompetens och/eller förstärkningsresurser. Labbet är tänkt som en kommersiell tjänst dit företag kan vända sig för att få stöd kring integritet och datadrivna tjänster mha team av multidisciplinär expertis i ett format som liknar de regulatoriska sandlådor som nu växer fram till exempel ICO UK Sandbox.
 2. Sjyst data!-certifiering
  Utveckling av en godkänd certifiering för god integritet inom datahantering och dataskydd som bidrar till ökad transparens, trygghet, tillit och attraktionskraft mellan företag/organisation och kund/användare.

Projektet Sjyst data! finansieras av Vinnova inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation, UDI steg 3.