Fakta

Kontaktperson:
Hanna Hofverberg
Finansiär:
  • Malmö universitet biträdande lektorat
Ansvarig vid Mau:
Hanna Hofverberg
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 september 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Idag byggs många nya skolor och det finns ett behov av nya lärmiljöer som kan möta framtidens behov och utmaningar. Syftet med projektet "Skolarkitektur för framtidens pedagogik" är att skapa kunskap om hur idéer om framtidens pedagogik materialiseras. Detta studeras både i policy och i designen av nya skolor. En lärmiljö är inte bara det fysiska, utan uppfattningar om vad som är en lärmiljö, ämnestraditioner i olika ämnen och olika sociala och pedagogiska relationer påverkar i hög grad hur visionen om skola, undervisning och lärande tar form. Därför blir samspelet mellan pedagogik och arkitektur viktig att uppmärksamma, vilket görs i detta projekt.