Fakta

Kontaktperson:
Fredrik Mohammadi Norén
Finansiär:
  • Umeå universitet
Ansvarig vid Mau:
Fredrik Mohammadi Norén
Affilierade:
  • Humlab (Umeå universitet)
Samarbetspartners:
  • Projektforskare: Johan Jarlbrink (Umeå universitet)
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024

Om projektet

Syftet med SweDeb är att göra de nyligen annoterade riksdagsdebatterna, från 1920 och framåt, tillgängliga för det bredare forskarsamhälle. Projektet ska utveckla ett onlinesystem – SweDeb – som gör det möjligt för forskare att komma åt och utforska detta unika material via ett onlineverktyg. Humlab – centrum för digital humaniora vid Umeå universitet – kommer att stå som värd för denna forskningsinfrastruktur. SweDeb arbetar nära två andra projekt: Welfare State Analytics (Westac, VR 2019–2024) – där Mohammadi Norén är involverad – och Sveriges riksdag 1867–2022 (Swerik, RJ 2023–2026) där Mohammadi Norén är PI. Westac har annoterat riksdagsdebatterna med metadata från 1920 och framåt, och Swerik kommer att fortsätta detta arbete bakåt i tiden. SweDeb-gränssnittet kommer att byggas av systemutvecklare på Humlab.