Fakta

Kontaktperson:
Bo Petersson
Finansiär:
  • Östersjöstiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Bo Petersson
Samarbetspartners:
  • Olena Podolian (PI) – Södertörns högskola
  • Oleg Antonov – Södertörns högskola
  • Edward Lemon – Texas A&M University
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Auktoritär motståndskraft och demokratisk backsliding i Östersjöregionen är ett angeläget problem för forskare och beslutsfattare. Även om många har förklarat denna utveckling med hänvisning till inhemska faktorer, tar detta projekt upp hur vissa auktoritära och hybrida stater i Östersjöregionen samordnar sina aktiviteter och aktivt stödjer varandra för att stärka regimernas säkerhet. Detta forskningsprojekt kommer att fokusera på policyöverföring i tre postkommunistiska auktoritära stater: Ryssland, Belarus och Kazakstan.

Vår kontrollgrupp kommer att bestå av postsovjetiska konsoliderade eller nästan konsoliderade demokratier: Ukraina och Estland. Vi kommer att undersöka vilken roll bilaterala kopplingar och multilaterala förbindelser spelar i icke-demokratiska regionala organisationer. Med hjälp av en ny, blandad metod som kombinerar processpårning, programvara för dokumentjämförelse och plagiatkontroll, diskursanalys och intervjuer, kommer vi att fastlägga de orsaksmekanismer genom vilka policyöverföring har skett inom fem områden: civilsamhället, universitetsvärlden, media, politiskt deltagande och fredliga sammankomster.

Projektledaren är baserad på Centrum för Baltiska och Östeuropastudier, Södertörns högskola.