Fakta

Kontaktperson:
Sayaka Osanami Törngren
Finansiär:
 • FORMAS
Ansvarig vid Mau:
Sayaka Osanami Törngren
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Göteborgsuniversitet (medsökande)
 • Lunds universitet (medsökande)
 • Mistra Urban Futures
 • Tsinghua University
 • Rochester Institute of Technology
 • Keio University
 • Maseno University
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 maj 2024

Om projektet

Turism och besöksnäring har fått kritik för att bidra till en ensidig syn på kultur och människor, som (re)producerar stereotypa bilder, tveksamma historiebeskrivningar och romantiska fantasier. Turism riskerar att förminska platser till monokulturer där den komplexitet som gör dem intressanta försvinner. Inget modernt samhälle har bara en kultur, ett språk eller en identitet. Globalisering, migration och andra interkulturella utbyten innebär att platser och gränser förändras. Inkludering och deltagande uppmärksammas alltmer i turism- och platsvarumärkeslitteraturen. Hittills har turism och varumärkesarbete dock sällan uppmärksammats tillsammans med begrepp som integration, migration och multikulturalism.

TiMS övergripande syfte är att utforska turismens roll i mångkulturella samhällen, främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete. TiMS originalitet ligger i:

 1. Ett tvärvetenskapligt och nyskapande förhållningssätt till turismstudier, som inbegriper design, socialt arbete, migrationsstudier, marknadsföring och interaktionsdesign, och som ligger i framkant av teknisk och metodologisk utveckling.
 2. Förmågan till verklig samhällsförändring genom samarbete mellan forskning och praktik samt aktionsinriktad forskning.
 3. Projektets bredd och förstärkning genom studier i fyra icke-europeiska länder (Kenya, Kina, Japan och USA).