Det här evenemanget har redan passerat

Välkommen på slutseminarium för doktorand Camilla Strömberg!

Titel

Idrott för alla i tävlingsidrott – Om de ideella tränarnas (o)möjligheter i barn- och ungdomsfotbollen

Diskutant

Universitetslektor Andreas Linderyd, Riksidrottsförbundet

Övrigt

Kontakta Camilla Strömberg för manus. 

Alla är välkomna!