View over Bassängkajen at dusk.

Institutet för studier i Malmös historia (IMH) och Institute for Urban Research (IUR) har glädjen att bjuda in till konferensen Stadens omvandlingar och urbana historier.

Om konferensen

Konferensen tar avstamp i de processer och maktkonflikter som idag och historiskt skapas när städers ekonomiska, politiska och rumsliga förutsättningar förändras. För att bredda och fördjupa dessa perspektiv är syftet med konferensen att skapa tvärdisciplinära diskussioner mellan olika akademiska fält, mellan akademin och praktiker inom samhällsplanering och kulturarv, samt mellan olika praktiska discipliner.

Skicka in bidrag

14 december 2023 är sista datum för att skicka in förslag på presentationer, papers, hela sessioner eller paneldiskussioner. Förslaget skickas in i form av ett abstract på 1000 till 2000 tecken (inkl. blanksteg).

Konferensen kommer att hållas på svenska och engelska. Ange i din anmälan vilket språk du avser att framföra ditt bidrag på.

Håll dig uppdaterad på konferenssidan för mer information framöver. På återhörande och varmt välkommen!

Konferensens webbplats (invajo.com)

Kort om oss

Institutet för studier i Malmös historia (IMH) är ett centrum för urbanhistorisk forskning. Vi forskar om städers roll i historien, stadslivets förändringar och om hur städers identitet produceras och sprids.

Institute for Urban Research (IUR) söker lösningar på urbana samhällsutmaningar. IUR forskar om sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som härrör från urbaniseringsprocesser.