Presentation

Biografi

Anette Svensson är docent i Litteraturdidaktik och doktor i Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hon är sedan 2022 anställd som lektor i Engelska med inriktning mot litteratur och lärande vid institutionen för kultur, språk och medier. Hon har tidigare varit anställd som universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (2013-2021). Före det har hon tillbringat två år (2011-2013) som postdoktor vid Umeå universitet inom forskningsämnet språkdidaktik. Hon har även arbetat som universitetsadjunkt och lektor vid Luleå tekniska högskola (2009-2011). Hon är utbildad gymnasielärare i engelska och svenska och har tidigare arbetat som gymnasielärare både inom kommunala gymnasieverksamheten inklusive Komvux och på folkhögskola. Anette har en doktorsexamen från Umeå universitet från 2010 i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes avhandling, A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation in Australian Migration Literature, fokuserar på hur kulturella faktorer översätts från ett kulturområde till ett annat i fem australiensiska romaner som alla handlar om migrationsprocesser. Termen kulturell översättning används för att se de processer som förmedlar dessa kulturella fenomen och definieras som göra ett kulturellt främmande fenomen bekant för någon.

Forskning

Anette Svenssons aktuella forskning ligger främst inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet där forskning om såväl textuniversum som berättelser i olika estetiska och mediala uttrycksformer och hur dessa kan tillämpas i en utbildningskontext utgör en central del. Flera av hennes forskningsprojekt är praktiknära med fokus på såväl grundskola och gymnasieskola som lärarutbildning.

Övriga uppdrag och samverkan

Anette har tillsammans med Katherina Dodou, Högskolan Dalarna, startat Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN (www.ju.se/ldn) och hon är sammankallande för LDN:s styrgrupp. Nätverket, som idag samlar cirka 170 medlemmar, är till för forskare och lärare och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. Anette är också redaktör för tidskriften Educare.