Presentation

Anne-Marie Wangel, är leg. sjuksköterska och barnmorska samt folkhälsovetare (MScPHDC). Hon disputerade 2012. Forskningsfokus är psykisk ohälsa bland gravida kvinnor. Bland annat har Wangel undersökt depression och övergrepp relaterat till migration. Forskningen ingår i ett EU/Daphne projekt – BIDENS. Wangel undervisar om vetenskapliga metoder, global hälsa med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inkl. HIV/AIDS/STI. Hon har erfarenhet som projektledare inom hälsofrämjande arbete och preventionsstrategier. Hon var programdirektör för en uppdragsutbildning på avancerad nivå i diabetesutbildning i Förenade Arabemiraten under 2014. Wangel har även flykting- och forskningserfarenhet från Malawi och Afghanistan. Hon har också varit verksam i Kaliningrad och Baltikum.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.