Presentation

Jag är doktorand inom vårdvetenskap och programmet Jämlik hälsa - hälsofrämjande innovation i samverkan. Fokus för min avhandling är deltagarbaserad forskning, hälsopromotion och kvinnor med migrationsbakgrund. Jag är sedan tidigare sjuksköterska med masterexamen i folkhälsa-epidemiologi.