Presentation

Ingela Kolfjord docent i socialt arbete med inriktning mot rättssociologi. Forskar inom fälten rättssystem, kriminalitet, socialt arbete, idrott och skola. Särskilt intressant är den praktik som skapas i mötet mellan olika professioner. Perspektivet intersektionalitet är en utgångspunkterna i forskningen. Har bedrivit studier om bland annat socialarbetarprofessionen, förrättsligande praktiker, kvinnors kriminalitet och drogbruk, partnerrelaterat våld, "brottsmedling", kamratmedling på skola samt idrotten som förebyggande och integrerande faktor.