Presentation

Relational Home-making - Att utforska (spekulativa) riktlinjer för hållbar 'home-making"

Mitt doktorandprojekt positionerar sig i relation till deltagande design, feministisk technovetenskaplig teori och forskning om hållbar utveckling. Fokus för arbete ligger på (framtida) hem och hållbarhet. Jag använder termen 'hemskapande/home-making' för att med ett brett perspektiv undersöka hur olika synsätt, berättelser och vanor som skapar förståelse för vad ett hem är, samt hemmet, platsen och interaktioner inom detta fälts ömsesidiga beroende av varandra.

Min forskning undersöker 'home-making" i förhållande till en pågående daglig rutin. Studien lyfter fram vikten av de ”osynliga” sysslorna, som planering, att fatta beslut och att bry sig om, vilket leder till och förstärker en hållbar " home- making". Det tenderar att få oss (människor) att söka kunskap och strategier, som kan hjälpa oss att ställa om prioriteringar och vårt tänkande om hur vi samlever i den befolkade värld vi lever i (men som omfattar många olika världssyner) och hur detta kan påverka hur framtida home-making görs.