Rebecka Söderberg

Rebecka
Söderberg
Doktorand

email icon rebecka.soderberg@mau.se
phone icon 040-6657916

location Globala politiska studier enhet 3


Mer om min forskning

Presentation

Jag är doktorand i Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Institutionen för Globala politiska studier (GPS). Jag har en master i Europeisk etnologi från Köpenhamns Universitet. Jag arbetar i forskningsprojektet SEGMIX vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Jag undersöker olika föreställningar om, erfarenheter av och hantering av segregation och diversitet i politik och i vardagsliv, i Sverige och i Danmark.