Presentation

Jag är doktorand i Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö Universitet. Jag har en master i Europeisk etnologi från Köpenhamns Universitet. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur multi-etniska bostadsområden problematiseras i dansk och svensk urban- och integrationspolicy. Baserat på etnografiskt fältarbete undersöks även hur boende i ett multietniskt, allmännyttigt bostadsområde i Köpenhamn, Danmark, upplever och gör motstånd mot de interventioner för blandning, som äger rum som ett resultat av ’ghetto-lagen’. Avhandlingen kombinerar perspektiv från migrationsstudier och urbana studier.