Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 16 oktober 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem, GIS. Särskilt gäller detta hur GIS kan användas tillsammans med olika typer av data och statistik som ett instrument för planering av den byggda miljön.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 50 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt