Om kursen

Kursen syftar till att utveckla studenternas förståelse av samhällsvetenskapliga perspektiv på utmaningarna mot den sociala hållbarheten – i form av exkludering, segregation och ojämlikhet grundad i socioekonomiska förhållanden och sociala kategoriseringar – och hur sådana processer kan motverkas inom ramen för arkitektur och stadsplanering. Med utgångspunkt i sociologiska, genusvetenskapliga och intersektionella perspektiv och hur sådana tillämpas i stadsutvecklingssammanhang sätter kursen social hållbarhet i relation till bredare hållbarhetsutmaningar: klimatförändringar och förlust av naturresurser liksom relationen mellan en globaliserad ekonomi och ambitioner att skapa rättvisa städer och samhällen.

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Behörighetskraven inom naturkunskap uppfylls även med: Kemi 1, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se