Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom redovisningsteori, principer för dubbel bokföring med de vanligast förekommande affärshändelserna i företag, bokslutsarbete, bokslutspolitik samt analys av finansiell information såsom årsredovisning. Regelverken, inklusive hållbarhetsrapportering, inom redovisningen tas upp. Fokus i kursen syftar också till att ge praktisk förtrogenhet med att arbeta med räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se