Om kursen

Kursen innehåller byggtekniska begrepp, byggmaterial och konstruktioner. Samhällets styrning genom gällande regelverk samt branschgemensamma normer är en grund för studierna. Kursen innehåller ritningsläsning och areamätning samt övningar i skissteknik. Studenten ska även utveckla sin förmåga att analysera konsekvenser av olika byggnadstekniska utformningar ur långsiktigt hållbara perspektiv. Byggteknikens historiska utveckling ger ett underlag för förståelse för ombyggnad av befintligt fastighetsbestånd. Hållbarhets aspekter ur flera perspektiv belyses med koppling till gällande regelverk och samhällsnytta.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se