Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För både TGFFF och TGFFM:

FF254A Grundläggande byggnadsteknik 7,5hp och

2,5 hp i FF255E Real Estate Science: Real Estate Market Analysis

samt

För TGFFF: FF250A Fastighetsvetenskap: Fastighetsföretagande 7,5hp

För TGFFM: FF270A Fastighetsvetenskap: Introduktion till fastighetsförmedling – bostadsmarknaden och fastighetsmäklarrollen 7,5hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se