Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 60 hp inom huvudområdet Fastighetsvetenskap från kandidatprogrammet Fastighetsförmedling (TGFFM) eller kandidatprogrammet Fastighetsföretagande (TGFFF) (eller motsvarande).

Projektplan 4,5hp i kursen FF263A Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare 7,5hp ska vara genomförd.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se